Zmiany które wprowadza RODO i nowa ustawa o ochronie danych osobowych


Główne obszary zmian w ustawie o ochronie danych osobowych:

  • Wysokie kary finansowe do 20 mln euro lub 4% rocznego obrotu
  • Obowiązek informacyjny, konieczność informowania właścicieli danych
  • Wymagana dokumentacja, umowy powierzenia, klauzule
  • Inspektor ochrony danych osobowych
  • Poszerzenie praw obywateli, prawo do zapomnienia, anonimizacja i pseudonimizacja danych
  • Ocena ochrony danych osobowych, analiza ryzyka
  • Zgłaszanie naruszeń, 72 godziny na poinformowanie urzędu o naruszeniu ochrony
  • Zgody na przetwarzanie danych od właściciela
  • Odpowiedzialność przetwarzającego dane
  • Inwentaryzacja danych zawierających kategorie danych osobowych

Chcesz dowiedzieć się więcej, potrzebujesz szkolenia, chcesz abyśmy zajęli się tematem ochrony danych w Twojej firmie?

Zapraszamy do kontaktu:

biuro@daneosobowe.it

+48 601 211 238