Listopad 20, 2017

Nasze usługi

Każda z usług realizowana dla Państwa jest indywidualnie dobrana i dostosowana do potrzeb i możliwości Państwa firmy. Staramy się nie obciążać Państwa pracowników. Naszym celem jest zajęcie się kompleksowo zdaniem doprowadzenia Państwa organizacji do pełnej zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych, rozporządzeń i przepisów unijnych.

W procesie pracy dla Państwa realizujemy poniższe usługi:

 • Przeprowadzenia audytu zgodności firmy z ustawą o ochronie danych osobowych.
 • Szkolenia obecnych oraz przyszłych pracowników z tematyki ochrony danych osobowych.
 • Przygotowania dokumentacji zbiorów danych osobowych przetwarzanych w firmie.
 • Przygotowania dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji.
 • Przygotowania dokumentacji Instrukcji zarządzania systemami w których przetwarzane są dane osobowe.
 • Przygotowania upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
 • Przygotowania umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Przygotowania zarządzenia powołującego Administratora Danych Osobowych.
 • Przygotowywania okresowych sprawozdań wymaganych ustawą.
 • Przygotowania zgłoszenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji do GIODO.
 • Reprezentowania Administratora Danych Osobowych w kontaktach z GIODO
 • Zgłaszania do GIODO zbiorów dot. Danych wrażliwych.
 • Pełnienia roli Administrator Bezpieczeństwa informacji ABI w Państwa firmie.

Gwarantujemy, że tak kompleksowa opieka zapewni Państwa firmie bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych, a zaoszczędzony w ten sposób czas pracy Państwa pracowników przyczyni się do zwiększenia efektywności biznesu.

TY zajmij się prowadzeniem biznesu. MY ochronę danych bierzemy na siebie.

Zapraszam do kontaktu: KONTAKT

Tomasz Czarnecki

IMG_1539