Czy Twoja firma jest gotowa na nowe przepisy ochrony danych osobowych?

Dnia 24 maja 2016 r. weszło w życie unijne Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). W maju 2018r. wejdą w życie nowe przepisy regulujące ochronę danych w Polsce.

Potrzebujesz pomocy? Zapraszamy do kontaktu.

Oto największe zmiany w stosunku do obecnych przepisów:

1. Bezpośrednia odpowiedzialność i kary do 20 mln euro dla przetwarzającego dane.
2. Konieczność zgłaszania naruszeń w ciągu 72 godzin od ujawnienia.
3. Prawo do bycia zapomnianym.
4. Prawo do żądania przeniesienia danych.
5. Prawo wglądu i dostępu obywatela w jego dane.
6. Konieczność uzyskania zgody przetwarzającego a profilowanie.
7. Powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zamian ABI.
8. Identyfikacja danych i dokumentacja przetwarzania.
9. Uzyskiwanie weryfikowalnych zgód na przetwarzanie danych od osób których dane dotyczą.
10. Zwiększenie obowiązku informacyjnego.
11. Obowiązkowa ocena wpływu ochrony danych.
12. Transfer danych poza granice Unię Europejskiej.